Vi använder cookies för att sidan skall fungera så bra som möjligt Om du fortsätter på sidan accepterar du användningen av cookiesUpptäck de andra produkterna i serien.

Privacy

Du är i: 

Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

På denna sida ges en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbsajt.
Detta informationsdokument uppfyller även kraven i § 13 i italiensk lag 196/2003. Lagen innehåller bestämmelser som skyddar de personuppgifter som du lämnar på webbsajten för Abbasciano Giuseppe & C. s.n.c. via webbadressen http://www.abbasciano.it, som motsvarar webbsajtens hemsida.

Detta informationsdokument gäller endast webbsajten för Caseificio Abbasciano och inte andra länkadewebbsajter som du eventuellt besöker.

Med tanke på att de automatiska kontrollmekanismerna inte alltid fungerar helt korrekt vill vi understryka att detta dokument, publicerat på webbadressen http://www.abbasciano.it/sw/privacy, utgör Personuppgiftspolicyn för denna webbsajt, och att dokumentet kan bli föremål för uppdateringar.

ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid besök på denna webbsajt sker en behandling av uppgifter rörande identifierade personer eller personer som går att identifiera.

Ansvarig för behandling av dessa personuppgifter är Abbasciano Giuseppe & C. s.n.c., med juridisk säte på Via Alto Adige 40, 38100 Trento, Italien.

HUR OCH VAR PERSONUPPGIFTERNA BEHANDLAS

Personuppgifterna behandlas automatiskt så länge som det krävs för att vi ska kunna fullgöra de åtaganden som var anledningen till att uppgifterna samlades in.
 för denna webbsajt sker hos servrarna för Interline s.r.l., Via Tonale 118, Mezzocorona (Trento), Italien och ombesörjs endast av personal vid mejeriet, som har fått i uppdrag att ansvara för behandlingen, eller av personal vid Interline s.r.l., som har fått i uppdrag att ombesörja tillfälliga underhållsåtgärder.

Personuppgifter som lämnas på webbsajten kommer inte att lämnas ut eller spridas. Personuppgifter kan endast komma att lämnas ut eller spridas i anonym form.
Personuppgifter som lämnas av användare som gör förfrågningar via vår webbsajt använder vi endast för att kunna utföra den efterfrågade tjänsten. Personuppgifterna lämnas endast till tredje part om det är nödvändigt (t.ex. till speditionsföretag, postföretag o.s.v.).

Vi har vidtagit specifika säkerhetsåtgärder för att förhindra dataförlust, obehörig eller inkorrekt användning av de lämnade uppgifterna samt dataintrång.

TYP AV BEHANDLADE UPPGIFTER OCH BEHANDLINGENS ÄNDAMÅL

 Navigeringsdata

Datasystemen och programvaran som används för denna webbsajt lagrar normalt vissa personuppgifter som automatiskt överförs vid användningen av kommunikationsprotokollen för Internet.

Det handlar om information som inte samlas in för att kopplas samman med identifierade användare, men som på grund av sin natur och via bearbetningar och sammankopplingar med uppgifter från tredje part skulle kunna användas för att identifiera användarna.

Till denna datakategori hör IP-adresserna eller domännamnen på webbsajtanvändarnas datorer, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) på visade resurser, tidpunkt för förfrågan, använd metod för att skicka förfrågan till servern, storlek på svarsfilen, sifferkod som visar status på svaret från servern (lyckades, fel o.s.v.) och andra parametrar som rör operativsystemet och användarens datasystem.
Dessa data används endast för anonym statistik på användningen av webbsajten och för att kontrollera att webbsajten fungerar korrekt. Dessa data raderas omgående efter bearbetningen. Uppgifterna kan komma att användas för att säkerställa vem som bär ansvaret vid ett eventuellt databrott mot webbsajten. Utöver denna eventualitet sparas inte uppgifterna om webbesöken i mer än sju dagar.

 Uppgifter som lämnas frivilligt av användaren

E-postadresser och innehållet i eventuell skickade e-postmeddelanden utgör personuppgifter.

När du väljer att skicka e-post till e-postadresserna som anges på denna webbsajt eller att lämna personuppgifter via telefon eller fax lagrar vi din e-postadress och eventuellt andra lämnade personuppgifter för att vi ska kunna svara på dina förfrågningarna.

 COOKIES

Vi vidarebefordrar inga personuppgifter som samlas in via webbsajten.

Vi använder oss inte av cookies för att överföra personuppgifter. Vi använder inte heller cookies för spårning av användare.

Användning av sessioncookies (dessa lagras inte permanent på användarens dator utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare) sker endast för överföring av sessiondata (som består av slumpmässiga siffror skapade av servern). Dessa sessiondata behövs för att webbsajten ska fungera säkert och effektivt för användarna.

De sessioncookies som används på denna webbsajt utnyttjar inte andra tekniska metoder som kan äventyra säkerheten för användarna när de besöker webbsajten. Ingen personuppgifter sparas om besökaren.

RÄTT TILL INFORMATION

Du har rätt att få veta om det finns några personuppgifter lagrade om dig. Du har i så fall rätt att få veta vad uppgifterna består i och när de lagrades samt att kontrollera att de är korrekta. Du har rätt att begära att uppgifterna kompletteras, uppdateras eller rättas (enligt § 7 i italiensk lag 196/2003).

Du har vidare rätt att begära med stöd av samma paragraf att de behandlade uppgifterna raderas, görs anonyma eller att de spärras vid lagöverträdelse. Du har dessutom laglig rätt att bestrida att uppgifterna behandlas.

Social o medier

Concept and design by Interline